För närvarande bedriver Cirrus paramotorsektion ingen tävlingsverksamhet. Vi är dock positiva till att dra igång en sådan verksamhet, bara det finns intresserade piloter. Är du en någorlunda erfaren pilot och vill vara med och starta upp en tävlingsverksamhet, så hör av dig. Vi börjar då i lämplig skala och låter verksamheten växa efter intresse.

Vi efterlyser också piloter som varit med eller varit åskådare vid tävlingar utomlands. Hör av er till oss och berätta.

Givetvis så har vi många idéer om olika tävlingsgrenar både sådana som liknar friflygningens men även andra mera lustbetonade motorgrenar som vattenballongsbombning och 100 meter löpning på tid med motor på ryggen (avstängd) ha, ha!

På de eventuella tävlingar som kommer att hållas i Cirrus PM's kommer vi att ställa höga krav på säkerhet. Utomlands så finns det många tävlingsmoment som vi ställer oss tveksamma till ur säkerhetssynpunkt.

Vår tävlingsverksamhet ska förutom vara säker, kul och spännande både för åskådare och deltagare syfta till att utveckla Piloternas skicklighet och utgöra ett bra sätt att göra reklam för sporten.

Här är några grenar som vi skulle kunna börja tävlingsverksamhet i:

  • Flygorientering - Två klasser med respektive utan GPS.
  • Fri distans - Med mellanlandningar.
  • Höjd - Höjdvinst.
Återigen, hör av dig om du vill vara med.


Vill du veta mer... 

Tävling med motorskärm är vanligt utomlands. FAI (Federation Aeronautiqe Internationale) är det förbund som reglerar all internationell tävlingsverksamhet. Svenska skärmflygförbundet är en av dess medlemmar. Motorskärm räknas internationellt som ett ultralättflygplan (Microlight) och är indelade i nio klasser som är uppdelade på förbränningsmotor eller elmotor, fot eller hjulstart, singel eller tandem och i några klasser män eller kvinnor. Samtliga klasser kan bli aktuella i Sverige.

Vi kan förutse att det kommer att sättas rekord och tävlas i olika grenar även här hemma. Men efter som det så småningom blir naturligt att vi kommer att åka utomlands och tävla så finns det en poäng med att redan från början snegla på dom internationella tävlingsreglerna och dom erfarenheter som gjorts utanför Sverige.

Man kan dela upp tävlingsverksamheten i två huvudområden:

1. Individuella rekord.
2. Tävlingar med flera piloter med eller utan åskådare.

Varför är det viktigt att tänka på denna uppdelning? Jo vid "Arrangerade tävlingar" kan vissa andra regler gälla från Luftfartsverket, speciellt när det finns publik. Se: BCL-D.

1. Rekord:

Vill man sätta ett Svenskt eller internationellt rekord så finns det regler för att få det godkänt som ges ut av SSFF, Svenska flygsportförbundet och FAI. Här är några exempel för Motorskärm med förbränningsmotor utan passagerare (män) RPF1Tm :


Världsrekord (gällande 09-04-19)
Höjd 6 721m (08-09-02)
Stigning till 3000m 26m 36sek (06-05-04)
Stigning till 6000m
1h 12m 32s (08-09-02)
Dist utan mellanlandning 1105km (07-04-23)

Fler rekord i klass RPF1Tm hittar du på http://records.fai.org/microlight/current.asp?id=326

Det finns en uppsjö rekord du kan slå, bara i RPF1Tm finns 12 grenar, sedan finns det 9 klasser till att välja mellan. Är du intresserad så hittar du dom på FAI’s hemsida: http://records.fai.org/microlight/


2. Tävlingar:

I Sverige så är det troligt att vi kommer att hämta det bästa ur både segelskärmflygets och ultralättsportens tävlingserfarenheter. Vi ser i framtiden tre typer av tävlingar: Precisions-, ekonomi- och navigeringsflygning.

Här kommer en sammanfattning av de grenar som finns i FAI´s katalog:

  1. Flygplanering och navigation med utan GPS och bränslebegränsning.
  2. Ekonomiflygning under termiska förhållanden med begränsad bränslemängd.
  3. Precisionsflygning.

Precisionsflygningsuppgifter kan också ingå i navigationsflygningen.

A1 Ren navigation
Att flyga över så många markeringar och runt så många vändpunkter som möjligt inom en viss tid och att återvända till starten.

A2 Navigation, precision och hastighet
Att starta, flyga mellan så många markeringar och vändpunkter som möjligt, landa på flera bestämda platser och återvända till mål.

A3 Navigation och idealtid
Att flyga mellan olika kombinationer av vändpunkter, markeringar och grindar och att flyga så nära den idealtid som meddelats för uppgiften.

A4 Navigation, idealtid och precision
Att flyga mellan olika kombinationer av vändpunkter, markeringar, grindar och landningar och att flyga så nära den idealtid som meddelats för uppgiften.

B1 Ren ekonomiflygning
Start med en fastställd mängd bränsle och att hålla sig uppe så länge som möjligt inom ett bestämt område.

B2 Att flyga bana med begränsad mängd bränsle.
Starta på ett ställe och att flyga så många varv som möjligt runt en bana och landa på en annan landning med en viss bränslemängd.

B3 Flygorientering - Ekonomi och Navigation
Att starta med en begränsad mängd bränsle och att hitta så många markerade mål på marken som möjligt inom ett definierat område och att återvända till starten/målet.

B4 Ekonomi och precision
Att starta inom ett tidsfönster med begränsad bränslemängd, hålla sig flygande inom ett bestämt område så länge som möjligt, precisionslanda på markeringar och landa i mål innan tiden är ute.

B5 Ekonomi hastighet genom en triangel bana och ut och tillbaka
Att flyga runt en bana med begränsad bränslemängd på så kort tid som möjligt, landning och efter en ny start flyga ut och tillbaka i en fastställd riktning för att landa igen på start-/målområdet.

C1 Pressions landning med avstängd motor.
Starta i startområdet, stiga till 20 m och sedan göra en pricklandning så inom en stor "mål tavla".

C2 Pressionsflygningsbana på tid.
Träffa 8 st. 2 m höga markeringar i en viss ordning, flyga fyra i linje, fyra i slalom runda en markering och pricka det sista målet.

C3 Flyga så snabbt och så långsamt som möjligt.
Flyga en rak bana så fort som möjligt, vända och flyga tillbaka och flyga samma bana så långsamt som möjligt.

C4 De fyra pinnarna.
Pinnar i en kvadrat på 50 x 50 m skall prickas i en viss ordning. Momentet är tänkt att ingå som en del av ett annat, t.ex. en distansflygningsuppgift.

C5 Pressions landning med avstängd motor på ett begränsat målområde.
Starta i Startområdet, stiga till 20 m och sedan göra en pricklandning så nära en markerat mål tavla som möjligt landning utanför målområdet som är något mellan 10 och 25 meter i radie från målet.

C6 Kort start över ett staket.
Att starta och flyga över ett 2 m högt hinder med så kort startsträcka som möjligt. Uppgiften är tänkt att ingå som en del i ett annat moment.

C7 Klöverbladsslalom på tid.
Fyra hinder som skall rundas är placerade i en kvadrat på 75 x 75 m, ett femte hinder är placerad i centrum. Piloten ska picka ett antal markeringar i banan.

C8 Japansk slalom på tid.
Fyra 2 m höga hinder som skall rundas är placerade i en kvadrat med 50 x 50 m. Ett antal markeringar på banan skall träffas av piloten.

C9 Buller under stigning.
Piloten flyger över ett visst mål med bestämt pådrag. Ljudet mäts i dBA på 300 m håll.

C10 Buller under planflykt.
Piloten flyger en bana åt två håll på 8 m höjd så tyst som möjligt. Ljudet mäts i dBA på 100 m håll.

Avslutning.
Dessa tävlingsmoment finns uppräknade i dom internationella FAI reglerna och du kan hitta alla detaljer om poängberäkning och sådant på: http://www.fai.org

Det är upp till organisatören av tävlingarna att besluta om vilka tävlingsmoment som skall ingå och hur dom kombineras.

Flera av tävlingsmomenten är "marknära". Vi har många reservationer när det gäller säkerheten vid dessa tävlingsmoment speciellt i låg fart och med flera motorskärmar nära varandra. Vi får nog se varianter av dessa även i Sverige men med höga krav på säkerhet. Dessa grenar är "publikvänliga" och vanliga vid tävlingar i andra länder och ställer höga krav på både piloter och organisatörer för att förebygga allvarliga olyckor.

/Tomas Peterson & Björn ÅgrenLogga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare