Paramotorkväll - Kontrollerad luft


Tordagen den 25:e november arrangerade Cirrus Paramotorsektion en klubbkväll med tema "Kontrollerat luftrum".
Björn Hårdstedt besökt oss och berättade en del om de regler som gäller för flygare i Sverige.
Cirka 20 personer var närvarande under kvällen.

Inledningsvis gjorde Björn en genomgång av de olika termer och förkortningar som förekommer. Till stor del var det en välbehövlig repetition av det som står i kursmaterialet "Lär dig flyga skärm" kapitel 10. Det kan vara värt att uppdatera sig på detta kapitel (liksom andra) Titta in på förbundets hemsida under delen "Hämta filer" för att försäkra dig om att du har den senaste versionen. Som hjälp vid genomgången användes bl.a. en flygkarta över Stockholmområdet och de flesta närvarande som inte insett det tidigare insåg nog nu att vi paramotorflygare har en del att fundera på. Alla typer av kontrollerad luft finns i Stockholmområdet.

Efter denna genomgång följde en allmän diskission där några av huvudpunkterna var:
- Hur skall vi sköta kommunikationen med "flygledartornen". "Skärmflygsverige" har idag god kontakt med många flygledare och dessa relationer bör vårdas. Dock kvarstår en fråga om hur vi ska agera då ett torn som kontrollerar ett CTR är stängt. Arbetet med detta går vidare.
- Tänk på att kontrollerade luftrum alltid är kontrollerade. Detta har betydelse vid exempelvis Bromma som vissa dagar/tider inte har någon flygverksamhet och tornet är stängt. Området är dock fortfarande kontrollerat och flygning ovanför Bromma dessa tider är att betrakta som brott mot luftrumsreglerna.
- Relationerna med personer som bor och vistas i närheten av de flygställen som olika piloter använder sig av idag måste måste vårdas. Rent juridiskt har vi rätt att starta och landa på många platser. Överenskommelser med markägare och en viss "allemansrätt" bör göra det relativt enkelt att skaffa platser för flygning. Dock var alla överens om att flygställen inte får överbelastas med för mycket flygning. Vid klagomål till komunen kan miljöbalken användas för att förhindra flygning.
- Enligt paramotorreglerna får vi inte flyga lägre än 50m. Övriga privatflyg får inte flyga lägre än 150m vilket skapar en sorts "paramotorsektor" med hundra meters höjd.
- Enligt allmänna regler får man inte flyga närmare än 600m från bebyggelse och man måste hålla sig 300m över högsta bebyggelse. Detta kan verka lite konstigt för oss paramotorpiloter, 600m i sidled kanske kan vara befogat för en Cessna men för en paramotor? Ovanstående gäller även för folksamlingar. 

Arbetet med att skapa ett bra, säkert och praktiskt användbart regelverk går vidare via Cirrus Paramotorsektion och Skärmflygförbundet. 
Vill du veta mer kring reglerna kan du kontakta Björn Ågren från Cirrus Paramotorsektion eller Skärmflygförbundets representant Peter Sjöstedt.

Antecknat och sammanställt av
/Fredrik Wik

2005-11-05

Cirrus maillista


English pagesCirrus - Stockholms skärmflygklubb

PlusGiro
4981630-9

Mailadress
info@cirrus.nu

Facebook

Klubblokal
Beror bland annat på vindriktning och styrka :)

Webmaster
maila webmaster

© 2010 Cirrus SFKLogga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare