Innan man ger sig ut och flyger paramotor är det naturligtvis viktigt att man skaffar sig rätt kunskap. Några av de saker man skall tänka på finns beskrivet i texten nedan. Den har vi fått av Magnus Agnwik på Paramotor Performance. Tackar!

Observera att denna text inte på något sätt ersätter en utbildning. Det är bara en bra början och lite att fundera på för er som redan flyger.

/Fredrik WikINFÖR FLYGNING
 
Flygtips
Du skall inte flyga med paramotor förrän du har skaffat dig baskunskaper om paragliding. ( Rek. Steg 1 licens ) Välj en lämplig skärm (typ A-,B-skärm) för flygning med motor och var extra uppmärksam vid byte av skärm.
Innan flygning med motor, bör du ha god kännedom till hur olika inslag uppstår och hur dessa åtgärdas.

Träna med någon som redan kan flyga motor (ev. instruktör med motor behörighet) och som har god erfarenhet. Träna aldrig ensam.
Flygträningen bör ske på ett stort fält utan träd och ledningar samt under lugna väderförhållande.

Under dina första 20-30 flygtimmar bör svängarna ske med stor svängradie. Försök inte med små svängradier nära marken. Öva koordination av svängar med lagom gaspådrag och bromskraft med skärmens styrhandtag.

OBS!!! Övningsflyg alltid på stora fält och landa aldrig i medvind med motor.

Checklista
Användningen av en checklista är en enkel åtgärd för att förhindra dig att hamna i ogynnsamma start- eller flygsituationer.
 
CHECKA AV 
Infästning - Selen är korrekt infäst för din viktklass
 
Gashandtag - Oskadad och inställd för start
 
Flygkomfort - Selen är rätt inställd, vindtäta och varma kläder, handskar och kängor.
 
Olja - 2-2,5 % tvåtaktsolja.
 
Bränsle - Oljeinblandad, full tank 95 oktan blyfri
 
Propeller - Ej skadad, ingen/inget står/ligger ivägen
 
Flygtid - Beräkna din flygtid (fulltank-c:a 2-2,5 tim)
 
Flyghöjd - Ring närmaste flygledartorn för besked om högsta höjd och flygsektor.
 
Instrument - Variometer, kompass, klocka, karta
 
Radio - Fungerande radio, ”take-off” procedur
Närområde Ingen i närheten av propellern (bakom/framför)
 
Säkerhet - Nödskärm, inga droppande eller läckande slangar, kranar. Motorn och förgasaren ”ren” från olja och smuts.
 
Batteri - Se alltid till att ha ett fulladdat batteri

Mobiltel - Har du mobiltelefon? -Ta med den!
Färdplan - Lämna färdplan hemma eller underrätta din granne/bekant.
 
OBS!!! FLYG ALDRIG ENSAM!

Säkerhet
Det är strängeligen förbjudet att flyga över vatten utan att ha tillräcklig glidsträcka eller automatiska ”fast-release” bälten.
Respektera flygregler.
Undvik flygning över bebyggelse,skog och folkmassor.
Genomför inga avancerade flygmanövrar eller ”aerobatics”.
Har du styrhandtag som sitter fast en bit ut ifrån bärremmarna, -tänk på att de kan sugas in i propellern vid gaspådrag. SÄTT FAST DESSA MOT BÄRREMMEN!!!

Att få flyga fritt, är att flyga med förnuft!

TakeOff
Startfasen kan bli mycket trevlig om det sker utan vind och på plan mark. Men tänk på att med den extra vikten, blir löpningen inte lika lätt som vanligt. Efter ett par misslyckade startförsök kan man bli helt utmattad och därför är det en stor fördel med en lättstartad skärm, som lätt dras upp över piloten. En nybörjar- eller mellanklassskärm är det som passar bäst, både ur säkerhetssynpunkt och för startegenskaperna.

1. Börja med att lägga ut skärmen.
2.Varmkör motorn, några minuter, beroende på utomhus temperaturen.
3. Koppla därefter in motorn till skärmen.
4. Ta på dig motorn och ställ dig upp. Trä först på styrhandtaget, därefter gashandtaget och sist bärremmarna.
5. Be något dra igång motorn. HÅLL EJ I YTTRE BURRINGARNA!!Låt motorn gå på tomgång.
6. Be någon stå framför dig och kontrollera dig under starten. Känns något fel, STANNA omedelbart!
7. Ta ett par steg bakåt mot skärmen.
8. Kontrollera så att motorn ger respons på gasen och kommer upp i fullt varvtal. STÅ STADIGT!
9. Släpp gasen, låt motorn gå på tomgång.
10. Ta nu sats och spring framåt samtidigt som du drar 40 - 60% gas. Luta dig inte för mycket framåt, för då kommer motorn att åka upp i nacken samt att lufttrycket trycker ner dig istället för puttar dig framåt och fyller skärmen med luft.
11. När skärmen är uppe, -dra full gas och tveka inte!
12.Håll full gas samtidigt som du springer framåt tills motorn lyfter dig! OBS! LYFT ALDRIG UPP BENEN ELLER HOPPA UPP!!! Tyvärr är det många som gör detta iallafall, med krasch som följd. Tveka inte under löpningen, för då finns risken att du snubblar, pga att du inte lyfter.

Blir motorn inte tillräckligt varmkörd innan start, och starten sker med kall motor och fullgas, då kommer den med stor sannerlikhet att skära. Detta gäller alltid!

Reaktionskraften ifrån motorns vridmoment.
Motorn skapar tillsammans med propellern en reaktionskraft, som vill vrida motorpaketet och piloten åt höger. Det känns som en knuff på höger sida vid gaspådrag.
Den maximala reaktionskraften uppstår vid startens ”takeoff”. Desto större propellerdiameter ju kraftigare reaktion. Du vänjer dig snart vid att motorn vill ”vrida åt höger”. Under flygningen blir detta mer markant vid svängar åt vänster. Kraftiga svängar nära marken kan i sämsta fall orsaka inslag. Därför bör detta undvikas.

Träning inför din första flygning med paramotor
Känner du dig osäker inför din första flygning och vill träna ordentligt innan, följ då dessa tips. Detta kan vara ett bra sätt att lära känna motorn under inkörningen.

1.Häng på dig motorn. Gå fram och tillbaks och känn efter hur den sitter.
2.Ha motorn på dig och koppla in skärmen. Träna nu starter med skärmen och avstängd motor. Nu kommer du få in känslan av att hålla gashandtaget i handen samt att ha ca: 25 kg extra på ryggen. Träna detta ordentligt så att du blir säker på att få upp skärmen tillsammans med motorn.
3.Koppla bort skärmen från motorn. Starta motorn, nu utan skärmen. Känn på gasen hur den reagerar. Givetvis har du redan genomfört inkörningen.

Efter dessa övningar kommer du känna dig mycket säkrare inför din första flygning, och genomför dessa moment mer än en gång.

Landningen
Se alltid till att vara på ett stort fält vid flygning, med stor plats för landning. Använd alltid kängor på fötterna.

Flyg rakt mot vinden
Stäng av motorn på tillräcklig höjd 10-30 m.
Ställ dig upp i selen
Förbered dig för landningen
Mjuk i benen

Vid landnigen kommer skärmen att hålla upp motorn någon sekund innan skärmen börjar falla ner, innan du bär motorn på dina axlar. Tänk på att du har extra vikt på ryggen. Du kan trilla bakåt vid landningen om du inte uppmärksammar detta.

OBS!!! LANDA ALDRIG I MEDVIND!

/Magnus Agnwik

Logga in

Användarnamn:
Lösenord:
Ny användare